© All rights reserved. Powered by VLThemes.

Jak probíhá terapie

Když se uvidíme poprvé, budeme si především povídat, abych se dozvěděla, s čím za mnou přicházíte. Identifikujeme oblasti, kterým se budeme věnovat a začneme tím, co vás tíží nejvíce.

Budeme se zabývat emocemi, pocity, myšlenkami. Okolo emocí se vše točí. Vše, co v našem životě vyvolá nějakou emoci, si ukládáme do těla. Naše mysl a naše tělo jsou spojené nádoby. Vzpomeňte si, když jste maturovali nebo se připravovali na zkoušky na vysoké škole. Cítili jste nějaký fyzický projev nervozity? Stažený žaludek nebo pocit tíhy na hrudníku? Jak se cítíte, když nestíháte a jste ve stresu? 

Co se děje ve vašem těle, když jste naštvaní? Když chcete něco říct, ale nedovolíte si to? Cítíte se někdy sami? Projevuje se to nějakým způsobem v těle?

Důvodem, proč cítíme i fyzický projev v těle je to, že emoce je energie. Energie, kterou si častou nezpracovanou ukládáme do těla, aniž bychom chtěli nebo o tom vůbec věděli.

Budeme pracovat s emocemi, s myšlenkami, se vzorci, které máme naučené pravděpodobně už od útlého dětství. Budeme vše prozkoumávat do hloubky. Půjdeme postupně a pozvolna, aby to pro vás bylo co nejpříjemnější.

Kognitivně behaviorální terapie se snaží pomoci klientovi změnit negativní myšlenkové procesy a naučit se nové způsoby chování, které mohou vést k pozitivnějším výsledkům.

Další z metod je technika EFT. EFT je technika moderní emoční psychologie, která využívá principy čínské akupresury. Spočívá v poklepávání bodů, které jsou na zakončení energetických drah proudících v našem těle. V těchto drahách proudí právě energie z našich nezpracovaných emocí.

Při návalu negativních emocí a zejména dlouhodobého stresu se nám v těle hromadí kortizol. Během terapie pracujeme na tom, abychom kortizol v těle dlouhodobě snížili a cítili jsme se lépe.

Vždy se snažím najít příčinu problému, abychom mohli pracovat na jeho úplném odstranění. Zároveň vám poskytnu tipy na praktická cvičení, které je možné zařadit do každodenního života.

Ideální délka jedné terapie je 90 minut. Četnost i délka setkávání záleží na tom, co řešíme a jak se cítíte.

Pojďme se sejít

Top